Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 18 Haziran Cumartesi günü “Antik Çağdan 21. Yüzyıla İstanbul “ etkinliğindeki konuşmasında: “Eğer cesur olmazsan biz bu işi başaramayız. Taksim’deki Gezi Parkı, cesur olunacak konulardan biri. Bak bir daha söylüyorum, oraya o tarihi eseri inşa edeceğiz.” diyerek, Gezi Parkı’nın yerine Topcu Kışlası ve cami yapma projesinden vazgeçmediği haberini verdi.

Cumhurbaşkanı’nın yeniden inşa edilmesini istediği Topçu Kışlası’nın tarihçesi 1800’ lerin başına gider. 1806’da yapımı biten Topçu Kışlası içinde,  Müslüman ve Ermeni mezarlıkları da bulunan geniş bir yeşil alan üzerine yapılmıştır.  Mezarlık alanına inşaat yapılması halkı tedirgin etmişti.  Kışla da üstüste yaşanan yangınlar ve gericilerin  31 Mart isyanı da adeta halk arasındaki  bu tedirginliği tırmandırmıştı.  Rumi takvime göre 31 Mart 1325’te (13 Nisan 1909) başlayan ayaklanma,  Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerindeki reform çabalarına tepkiyle, ülkenin şeriata göre yönetilmesini isteyen alaylı (eğitimsiz) askerlerin, subaylara ve  İstanbul’daki yönetime karşı başlattıkları büyük bir ayaklanmadır. Cahil halkın ve gericilerin de katılmasıyla daha da büyümüştür.  Bunun üzerine, 31 Mart ayaklanmasını bastırmak üzere Selanik’teki 3. Ordu’dan yardım istenmis, ve 28 yaşındaki Kolağası (Kıdemli Yüzbaşı) Mustafa Kemal’in adını koyduğu, ayaklanmayı bastırmak üzere kurulan Hareket Ordusu, sivil gönüllülerle birlikte İstanbul’a gelerek, 23 – 24 Nisan’da ayaklanmacıları teslim almıştır. Divan-I Harp’te yargılanan isyancıların liderleri ölüm cezasına mahkum edilmiştir . Gericiliğin başkaldırısının simgesi olan Topçu Kışlası çoğu tatsız anılarıyla tarihte kalmıştır.

Cumhurbaşkanı’nın Gezi Parkı’na Topçu Kışlası yapılması projesini tekrar gündeme getirmesi, topluma yapılan büyük bir saygısızlıktır! Dönem hükümetinin “Çapulcular” dediği yüreği ve fikirleri aydınlık insanlar ve sağduyulu tüm Türkler, hala Gezi olayları sırasında kaybettikleri canların acısını yüreklerinde taşımaktadırlar. Gezi olayı, “parktaki ağaçlar” için halkın başlattığı çok içten bir hareket olarak başlamış ama bunun çok ötesinde  hükümetin baskıcı ve dayatmacı tavrına karşı birleşen bir halk birliğine dönüşmüştür. Türkiye’nin ve dünyanın her köşesinde, Taksim’den taaa Beyaz Saray’ın önüne kadar uzanan Gezi’ye destek gösterileri, Türk vatandaşının kararlılığını göstermiştir. Bütün bunlari hiçe sayan, yaşanan acılardan ders almayan bir iktidar, halkını birleştirmek yerine bölmeye kararlı tavırlarıyla hem kendi geleceğini hem de bu güzel yurdun geleceğini büyük bir tehlikeye doğru sürüklemektedir! Çağdaş ve laik bir Türkiye’ye inanan, Ulu Ata’sının “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” sözünün tüm insanlik icin en değerli olduğunu idrak edebilen, bu ülkeyi ortaçağa götürmek isteyen düşünce yapısını desteklemeyenler,  köylüsünden şehirlisine, gencinden yaşlısına, tüm baskı ve kaba güce karşı, hep birlikte, yasal yollardan hakkını aramaya devam edecektir!

Taksim Gezi parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneğinin, Gezi parkına Topçu Kışlası inşa edilmesine karşı vermis olduğu ilk başvuru, Danıştay tarafından reddedilmişti. Dernek,  20 Mayıs 2016 tarihinde Danıştay’ın bu gerekçesiz, hukuksuz kararına karşı bir dilekçe daha vererek karar düzeltme talebinde bulundu.

  • Taksim Gezi Parkı “park” olarak kalmalıdır.
  • Gericiliğin başkaldırmasının simgesi olan ve çoğu tatsız olaylarla tarihte kalan Topçu Kışlası’nın Taksim’de yeniden inşa edilmesinin ‘gericiliği” hatırlatmaktan başka, modern Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne hiç bir faydası yoktur. Ayrıca, bu proje yasal olarak ve fiilen gerçekleşmesi imkansız bir projedir.
  • Bunun gerekçeleri Gezi Parkı Derneği’nin Danıştay’a verdiği dilekçede detaylarıyla belirtilmiştir. Amerika Atatürk Derneği olarak bizler de bu dilekçeyi destekliyoruz.

Gezi Parkını politikaya alet eden, sırf kendi çıkarları için halkın büyük bir kısmını hiçe sayan bir iktidar anlayışı Türkiye’yi bugünkü karanlık günlere getirmiştir! Gezi Parkı saflığın, sevginin,  dürüstlüğün, birliğin, çalışkanlığın, inancın sembolüdür! Türk insanını millet yapan bu nitelikleridir!

Işığımız Atatürk ilkeleridir!

Amerika Atatürk Derneği