Monthly Archives: January 2017

  • Amerika Atatürk Derneği, Türkiye’deki iktidar partisinin Ulusun onayına sunmak üzere hazırladığı Anayasa değişiklikleri ile ilgili olarak, Atatürk’ün düşüncesi ve eserlerini korumak ve yaymak amacı çerçevesinde aşağıdaki bildiriyi Ulusun bilgisine sunmaktadır. “I. Dünya Savaşı galiplerinin işgalinden, ve onlara karşı ulusun onurunu korumaktan kaçınan Osmanlı gericiliğinden kurtuluş, ulusun Atatürk önderliğinde savaşması ve Cumhuriyet Anayasasını kabul etmesiyle başarılmıştır. […]

    CONTINUE READING
Website by: Design Media Land. Copyrights © Ataturk Society of America 2015. All Rights Reserved.