Sayın Mehmet Uçum,
Cumhurbaşkanı Danışmanı,

Sayın Mehmet Uçum:

“Yeni Anayasada Atatürk ruhu, Atatürk ilkeleri olmayacak” demişsiniz.  Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan adına görüş bildirmişsiniz. Atatürk ilkeleri evrenseldir. İnsan hak ve özgürlüklerine saygı en önemli ilkelerindendir. Bilimsel ve akılcı düşünce temel prensibidir. Laiklik en vazgeçilmez öğesidir, çünkü bu öğe dini inanç ve özgürlüklerin huzur içinde yaşanması  ve dinin devlet işlerine ve politikaya alet edilmemesi için ivedidir ve tüm gercek demokrasilerin birinci şartıdır.

Bu ilkeler amansız bir varoluş mücadelesinin ardından egemenliğimizi ve bağımsızlığımızı kazandıktan sonra ortaya çıkan ihtiyaçlardan doğmuştur ve Türk halkının kültürüne, Türk Ulusunun yaşam biçimine en uygun şekilde düzenlenmiştir. Tüm bu ilkeler çağdaş ve adil bir toplumun mihenk taşlarıdır ve birbirlerinden ayrı düşünülemezler. Amaç Türk ulusunu çağdaş medeniyetler düzeyine çıkarmaktır. Hiç bir yabancı ideolojiyi içermez ama medeniyete ulaşmak için gerekli olan tüm bilimsel görüş ve yeniliklere de açıktır. Ulu Önder Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti, eskimiş ve köhnemiş ortaçağdan kalma bir sistemi, yüzyıllarca ezilmiş ve hak ettiği itibarı dünya milletlerine kanıtlama şansı verilmemiş bir Anadolu’yu, uygar ülkeler seviyesine 15 yılda çıkarmıştır.

Büyük Önder Atatürk Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu, Türk İstiklal Savaşının Kahramanı,  Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ilk Cumhurbaşkanıdır. Onun ilke ve devrimlerini Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Anayasasından çıkartmaya hiç kimsenin gücü yetmez!

TC Anayasasından Atatürk ruhu ve ilkelerini çıkartmak görüşünüzü şiddetle kınıyor ve “geri almanızı” öneriyoruz.  Ulu Önder Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti, onun ilke ve devrimleriyle sonsuza kadar yaşayacaktır.  Türk Milleti ve Türk Gençliği bu amacın arkasındadır.

Cumhuriyetin yetiştirdiği adil ve çağdaş Türk vatandaşları olarak  böylesi bir katliamın sonuçlarının çok ağır olacağını endişeyle belirtir ve engellenmesi için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazır olduğumuzu ve bu düşünceyi esefle kınadığımızı bilgilerinize sunarız.

Amerika Atatürk Derneği Yönetim Kurulu