Amerika Atatürk Derneği, Türkiye’deki iktidar partisinin Ulusun onayına sunmak üzere hazırladığı Anayasa değişiklikleri ile ilgili olarak, Atatürk’ün düşüncesi ve eserlerini korumak ve yaymak amacı çerçevesinde aşağıdaki bildiriyi Ulusun bilgisine sunmaktadır.

“I. Dünya Savaşı galiplerinin işgalinden, ve onlara karşı ulusun onurunu korumaktan kaçınan Osmanlı gericiliğinden kurtuluş, ulusun Atatürk önderliğinde savaşması ve Cumhuriyet Anayasasını kabul etmesiyle başarılmıştır.

Türk Kurtuluş Savaşının ve Cumhuriyet Anayasasının ana amacı ulusun çağdaşlaşmak yoluyla kuvvetlenmesi, böylece gelişmiş ülkelerin gerisinde kalmaktan kurtularak gelecek Türk nesillerinin bir daha gelişmiş ülkelerin hakimiyetine düşmemesini temin etmekti.

Oysa, günümüz iktidar partisinin hazırladığı Anayasa değişiklikleri (özellikle 8, 87, 98-100, 104, 106, 109-116, 124-127. maddelere getirilen değişiklikler, 4-7. maddelere aykırı olduğu gibi) ulusu tekrar yüz yıl önceki Osmanlı gericiliğine döndürecek niteliktedir.  Bu demektir ki, ulusun yüz yıl önce kanını dökmek pahasına insan üstü büyük özverilerle dünyaya kabul ettirdiği onuru ayaklar altına alınacaktır.  Osmanlı özlemli gerici bir despotluk rejimi Türk ulusunu uluslararası alanda zayıf düşürerek onursuz bir duruma düşürecektir.  I. Dünya Savaşı galiplerinin o zaman başaramadıklarını günümüz iktidar partisi başaracaktır.

Bu nedenle, tarihsel kötü olayları unutmamış olması gereken ulusun, oyuna sunulan ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNE, ULUSAL ONURUNU KORUMAK AMACIYLA HAYIR diyeceğine inanmaktayız.”