T.C. Milli Eğitim Bakanlığı

Atatürk  Bulvarı  No: 98

Bakanlıklar – ANKARA

 

10 Ocak 2017

 

Sayın Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz,

 

Milli Eğitim Bakanlığının müfredat yenileme çalışmaları ile ilgili olarak, Eğitimciler Birliği Sendikası tarafından hazırlanan rapordaki müfredat önerilerini esefle kınıyoruz. Bu rapor, Anayasa’ya aykırı olarak, “Dinin ve din kaynaklı hukukun toplum düzeni ve devlet teşkilatındaki kurucu rolü” nü öne çıkarıp, Cumhuriyet devrimlerinin kazanımı olan lâiklik ilkesini gözardı etmektedir. Bu asılsız ithamlarla dolu raporun tek hedefi eğitim ve öğretim sisteminin Atatürk’ten ve de laiklikten arındırılmasıdır. Atatürk’ün eğitim reformlarını saygısızca eleştiren bu rapordaki müfredat önerileri kabul edilirse, MEB Anayasaya aykırı bir suç işlemiş olur.

 

Sayın Yılmaz, size hatırlatırız; “Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sının başlangıç kısmında” özetlenen TC’nin Kuruluş İlkelerinin bir bölümü der ki:

 

(Değişik : 03/10/2001 – 4709/1 md.)

Hiçbir faaliyetin Türk milli menfaatlerinin, Türk varlığının, Devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esasının, Türklüğün tarihi ve manevi değerlerinin, Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılapları ve medeniyetçiliğinin karşısında korunma göremeyeceği ve lâiklik ilkesinin gereği olarak kutsal din duygularının, Devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılamayacağı;”

 

Sadece bu paragrafta belirtilenler, Egitim- Bir- Sen’in raporunun Anayasa ilkelerine aykırı bir anlayışla hazırlandığını açıkca gösteriyor. Egitim – Bir – Sen Genel Başkanı Sayın Ali Yalçın, Cumhuriyet Devriminin en büyük ve en değerli eseri olan laik ve eşitlikçi eğitim sisteminin, tek tip elitist bir eğitim sistemi olduğunu iddia etmekte, ve tarihi gerçekleri çarpıtmaktadır. Her yönüyle demokratik, cinsiyet ve sınıf ayrımı gütmeyen, temeli dogmalara değil bilime, yaratıcılığa, humanizme, bireysel ve de toplumsal aydınlanmaya dayalı, tüm inançlara ve yasam biçimlerine saygılı olan laik eğitim sistemi kesinlikle tek tipçi ve elitist bir sistem değildir. Bilakis,tek tipçi, dogmatik eğitim sisteminin tam aksine; birçok kaynağı okuyup sorgulayan beyinler, bireysel zenginlikleriyle, çağdaş bir toplumun oluşmasına öncü olurlar. Çağdaş ve laik bir eğitim sisteminde, temeli bilime ve akıla dayalı olmayan hiç bir düşünceye yer yoktur.

 

Dini ve manevi eğitimin birinci öğe olarak uygulandığı bir eğitim sistemi, bireyi tek bir inanç sisteminin altında, limitli bir eğitim anlayışına sürükler. Aileler çocuklarına din eğitimi aldırabilirler. Ancak din eğitiminin temel olduğu bir eğitim sistemi modern, çağdaş, laik Türkiye Cumhuriyeti Devletinin orta öğrenimine temel olamaz. Bu, Cumhuriyet ilkelerine hem de Cumhuriyet Anayasasına aykırıdır.

 

UNESCO’nun İstatistik Enstitüsünün 2015 yılı verilerine göre, şeriat kanununun hükümde olduğu 10 ülkede (Afganistan, Iran, Irak, Brunei, Suudi Arabistan, Katar, Sudan, Yemen, Pakistan, Moritanya) okuma yazma bilmeyenlerin oranı, ortalama olarak %25.2 dir. ( %18 erkek, %32 kadin).  Aynı yıl Türkiye’deki okuma yazma bilmeyenlerin oranı %5 tir. (%2 erkek, %8 kadın). Bu veriler 15 yaş ve üstü içindir.

 

Tekrar ediyoruz, Eğitim – Bir – Sen’in müfredat raporu Anayasa’ya aykırıdır. Eğitim sistemimizde, Sayın Ali Yalçın’ın önerdiği yaklaşıma karşıyız ve asla kabul etmiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı bu müfredatı kabul edip yürürlüğe geçirmekle büyük bir suç işlemiş olur.

 

Müfredat raporunun T.C. nin yasalarına uygun şekilde hazırlanmasını talep ve rica ediyoruz.

Saygılarımızla,

 

Amerika Atatürk Derneği, Yönetim Kurulu Üyeleri