To: Abdullah Gul, President of Turkey

Sayın Cumhurbaşkanı,

Ataturk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Yönetim Kurulu Üyeligi gibi önemli görevlere sahislar atanırken, adaylar konusunda daha dikkatli davranılması ve mümkünse Türk halkını temsilen Büyük Millet Meclisinin de seçim sürecine dahil edilerek, nihai isimlere “toplumsal bir görüş birliği” ile ulaşılmasının daha adil ve demokratik bir yöntem olacağı görüşündeyiz.

Anayasanın 134. Maddesi gereğince, “Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve devrimlerini Türk kültürünü, Türk tarihini ve Türk dilini bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak, yaymak ve yayınlar yapmak amacıyla, Atatürk’ün manevi koruyuculuğunda, Cumhurbaşkanının gözetim ve desteğinde, Başbakanlığa bağlı, kamu tüzel kişiliğine sahip olarak kurulmuş olan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu” Yönetim Kurulu üyeliğine, bu yakınlarda, “Atatürkcü olmayı hakaret sayarım !” diyen Mümtazer Türköne’yi atadınız.

Bu atamadan duyduğumuz rahatsızlığı bilgilerinize sunmak, ATATÜRK isminin, Atatürk ilke ve devrimlerinin korunması, yayılması, genç nesillere gururla devredilmesi konusundaki hassasiyetlerimizden sizi haberdar etmek istiyoruz.

Niye bu sahsi seçtiğinizin gerekçesini topluma anlatmak, toplumun desteğini sağlamak gibi bir gelenek, ne yazık ki Türk Devlet yönetim sisteminde mevcut değil. Oysa, Batının gelişmiş ülkelerinde böyle önemli görevlere, halkın kabul etmesi ve saygı duyması gereken görevlere, atanacak kişiler önce “aday” olarak ilan ediliyorlar. Bu adayların halkı temsilen bir Meclis Komisyonu tarafından özgeçmişleri, nitelik ve yetenekleri ve dünya görüşleri gözden geçiriliyor. Adayların bu önemli göreve layık olmak için neler yaptıkları, bu önemli görevi taşıyabilecek hangi yeteneklere sahip olduklari dikkatli bir şekilde irdeleniyor. Adaylar uygun görülürlerse, Cumhurbaşkanının onayına sunuluyorlar. Bizde ise yerleşmiş böyle bir gelenek yok.
Amerika ve İngiltere Atatürk Dernekleri olarak sizden ricamız ileride bu atamalarda Büyük Millet Meclisinden “adaylar” istemek, bu adayları bir küçük Meclis Karma Komisyonuna irdelettirmek, sonunda bu göreve layik en yetenekli adayı seçmek, kanımızca, yeni ve son derece demokratik bir geleneğin de başlangıcı olacaktır. Eğer başlatırsanız, bu güzel gelenek sizin imzanızı taşıyacaktır.

Bütün istediğimiz, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu büyük asker, büyük lider ve büyük devlet adamı ATATÜRKün bu önemli Kurumuna, Atatürk’ün Türkiye ve dünya için önemini anlamiş, onun düşünce sistemine, ilke ve devrimlerine sahip çıkabilecek, bunları koruyup yaşatabilecek ve genç nesillere öğretebilecek nitelikte bir bilim insanının getirilmesidir.

Kanımızca bu davranış sizi, Türk halkının ve Atatürk’ü “20. Yüzyılın en değerli lideri” ilan etmiş bulunan Dünya Kamu Oyunun gözünde yükseltecektir.>br> Önerilerimiz hakkindaki görüslerinizi bizimle paylasirsaniz memnun olacagiz. Konuya verdiğiniz dikkatiniz için teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.

Amerika Atatürk Derneği (Ataturk Society of America – ASA) ve, İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği ( İADD) Atatürk Society Of UK( ASOUK) Yönetim Kurulu ve Dernek Üyeleri